Heijnen Venlo KoeriersdienstContact

Heijnen Koerier, Venlo - koeriersbedrijf

Wij zijn in het bezit van een NIWO transportvergunning.
Dit staat voor:

  vakbekwaam

  betrouwbaar

  kredietwaardig

Zendingen zijn standaard verzekerd volgens de AVC en CMR voorwaarden.

Kwaliteit in transport, NIWO

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de ruim 13.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg.
NIWO logo
De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars.